Wyniki
Opis kategorii
Klon jest rodzajem rozpowszechnionym prawie na wszystkich kontynentach. Ma charakterystyczne klapowane liście o różnym ubarwieniu lub ładnie przebarwiające się na jesieni. Są to raczej drzewa niż krzewy, a wyjątek stanowią klony palmowe, gdzie spotkać można odmiany krzewiaste.

Bardzo duża różnorodność w obrębie klonów ozdobnych pozwala dobrać odmiany na gleby kwaśne, zasadowe czy obojętne oraz na stanowiska o różnym nasłonecznieniu.

Klony przycięte na wiosnę "płaczą". To właśnie z tego soku - zawierającego bardzo dużo cukru - Kanadyjczycy robią słynny syrop klonowy.Kwiaty
Liście / igły
Wysokość:
Szerokość: