Agrest to roślina, która ponownie cieszy się sporym zainteresowaniem ogrodników, głównie za sprawą smacznych i sporych owoców.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

5B - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.