Bzy czarne to rośliny, które cechują się dużą tolerancją co do stanowiska i warunków glebowych.

Roślina bardzo dobrze znosi cięcia.