Bukszpan wieczniezielony 'Latifolia Maculata' to niski krzew o zwartej formie i małych wymaganiach glebowych. Sadźmy go w miejscach raczej osłoniętych od wiatrów.

Bukszpan to idealna roślina do formowania. Z powodzeniem możemy ją przycinać nadaje się się na żywopłoty i rzeźby roślinne.

Forma geometryczna
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Niski żywopłot formowany / Obwódka
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Żywopłot formowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.