Grusze to dobre towarzyszki jabłoni, bo choć mają nieco wyższe wymagania glebowe i klimatyczne, to wymagają tych samych zabiegów pielęgnacyjnych i oprysków ochronnych, ułatwiają przez to organizację prac sadownikowi.

Konieczne jest cięcie formujące koronę oraz odginanie młodych pędów.