Wyniki
Opis kategorii
Klony zwyczajne są grupą drzew liściastych, które w większości dobrze znoszą zacienienie, warunki miejskie i przeciętną glebę. Są też całkowicie mrozoodporne na naszym terenie, nie tolerując jedynie zasolenia i gleb podmokłych.

Osiągają w zależności od odmiany od 10 do 30 metrów wysokości, mając raczej kulisty pokrój, choć są dwie odmiany o kolumnowym kształcie A. platanoides 'Columnare' i A. platanoides 'Crimson Sentry'.

Ich liście pojawiają się w różnych wariantach kolorystycznych, a u odmian 'zielonych' ładnie przebarwiają się jesienią na kolor żółty, pomarańczowy lub czerwony.

Klony zwyczajne mają właściwości allelopatyczne, co oznacza, że wytwarzają specjalne substancje chemiczne uniemożliwiające kiełkowanie roślinom należących do innego gatunku.Kwiaty
Liście / igły
Wysokość:
Szerokość: