Rosnąc przy ciepłej, dobrze nasłonecznionej ścianie budynku, nie sprawią problemów w uprawie.

Coroczne silne cięcie wiosenne.

Tworzenie formy pienny
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.