Rosnąc przy ciepłej, dobrze nasłonecznionej ścianie budynku, nie sprawią problemów w uprawie. Odmiana o najmniejszym wzroście i zarazem największych kwiatach.

Coroczne silne cięcie wiosenne.