Porzeczka krwista to mało wymagający krzew, jej wadą jest słaba odporność na mrozy i krótkowieczność.

Dobrze znosi ciecia.

Żywopłot nieformowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Żywopłot formowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.