Rudbekie to bardzo lubiane kwitnące rośliny późnego lata, a niska odmiana 'Todo Gold' zmieści się również w małym ogrodzie czy donicy.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.