Żylistki nie są szczególnie trudne w uprawie dobrze radzą sobie na przeciętnych glebach i przy miejskim zanieczyszczonym powietrzu. 'Plena' jest w pełni mrozoodporna, gdyby jednak przemarzła, to bardzo ładnie odbijaja od podłoża.

Zaleca się cięcie, po przekwitnięciu rośliny.

Forma geometryczna
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Żywopłot formowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.