Sadząc buki, powinniśmy pamiętać jedynie o tym, że lubią wilgotne świeże żyzne podłoże i źle znoszą suszę. Zmienność barw liści odmiany 'Purpurea Tricolor' urozmaica ogród przez cały sezon wegetacyjny.

Buki doskonale znoszą cięcie, które wykonujemy po rozwoju pierwszych liści (w czerwcu), ponieważ buki przycięte wcześniej - w okresie puszczania soków - silnie płaczą.