Pstra odmiana o sznurkowatych pędach, która dzięki niewielkim rozmiarom i oryginalnemu wyglądowi stanowić będzie atrakcję rabat iglastych, skalnych czy mieszanych.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

5B - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.