Roślina wydaje owoce najwcześniej, ze wszystkich drzew i krzewów owocowych, bo już w maju. Dla pysznych i zdrowych jagód warto ją mieć w ogrodzie.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.