Karłowa odmiana nawłoci, którą łatwo "utrzymać w ryzach", gdyż nie jest tak ekspansywna jak swoje kuzynki.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

5A - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.