Przetacznik siwy to wytrzymała bylina, której niebieskie kwiaty pięknie kontrastują ze srebrzystym ulistnieniem.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.