'Śleszyn' to dobry wybór do małych ogrodów w dużych agromeracjach miejskich. Roślina jest odporna na zanieczyszczone miejskie powietrze i dobrze udaje się na przeciętnej glebie ogrodowej.

Nie wymaga cięcia. Z czasem odmiana przybiera formę stożkową, jeśli chcemy, by pozostała kulą - zaokrąglamy górę krzewu. Najlepsze efekty uzyskamy, tnąc młode przyrosty.