Rozłożysty krzew, który kwitnie jako jeden z pierwszych - jego przewieszające się pędy całe obsypane są białym kwieciem.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

5A - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.