Roślina posadzona na odpowiednim stanowisku jest mało wymagająca w uprawie.

Nie wymaga cięcia, choć dobrze je znosi.