Bodziszki wykazują dużą tolerancje odnośnie zapotrzebowania na światło, dlatego możemy wykorzystać je pod wysokimi drzewami. Odmiana 'Variegatum' ma może niewielkie kwiaty, jest za to ozdobna z liści, w każdym ogrodzie zajdzie się miejsce dla tak ciekawej rośliny.

Roślinę należy przyciąć po przekwitnieniu.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.