Wysokość tego drzewka przeważnie zależy od miejsca szczepienia.

Buki doskonale znoszą cięcia, można więc bez problemy korygować ich rozmiar.