Niewymagające krzewy można wykorzystywać do barwnych zestawień lub na żywopłoty - roślina dobrze znosi bowiem cięcie.

Rośliny silnie przycinamy w celu ograniczenia jej rozmiarów lub, by zwiększyć ilość dekoracyjnych - czerwonych - młodych przyrostów.

Żywopłot formowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Żywopłot nieformowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.