Funkie Siebolda charakteryzują olbrzymie szarozielone liście - na odmianie 'Frances Williams' posiadają dodatkowo szeroki żółty margines.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.