Funkia tworząca atrakcyjne niskie kępy, ożywiająca ciemniejsze zakamarki ogrodu dzięki jasnemu obrzeżeniu liści. Roślina sprawdzi się za równo w ogrodach naturalistycznych, jak i nowoczesnych i japońskich.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.