Jałowce Pfitzera to niezwykle odporne rośliny, dobrze znoszą suszę, rosną nawet na ubogich glebach. Odmianę 'Pfitzera Glauca' charakteryzuje szybki wzrost a przede wszystkim rzadkie w tej grupie roślin chłodne srebrzyste zabarwienie.

Jałowce bardzo dobrze znoszą cięcia i formowania.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Żywopłot formowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.