Jałowce pospolite to jedne z najmniej wymagających iglaków - mogą rosnąć nawet na ubogich i suchych glebach w ostrym słońcu. Płożąca odmiana jałowca pospolitego 'Spotty Spreader' to ciekawy dwubarwny zimozielony krzew, mało wymagający w stosunku do gleby.

Jałowce bardzo dobrze znoszą cięcia.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.