Jałowce pospolite to jedne z najmniej wymagających iglaków - mogą rosnąć nawet na ubogich i suchych glebach w ostrym słońcu. Odmiana jałowca pospolitego 'Suecica Nana' to niski krzew iglasty o powolnym wzroście, bardzo odporny na wszelkie niekorzystne warunki glebowe.

Jałowce bardzo dobrze zanoszą cięcia. Należy usuwać rewersję, które często pojawiają się na tej odmianie