Jałowce pospolite to jedne z najmniej wymagających iglaków - mogą rosnąć nawet na ubogich i suchych glebach w ostrym słońcu. Kolumnowe formy - takie jak 'Suecica' - łatwo jest wkomponować do większości ogrodów i kompozycji.

Jałowce bardzo dobrze znoszą cięcia.

Żywopłot nieformowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.