Jałowce sabińskie to niezwykle odporne rośliny do zadań specjalnych, sprawdzą się nawet na bardzo ubogich glebach. Są to iglaki, które możemy sadzić na glebach wapiennych.

Jałowce bardzo dobrze znoszą cięcia.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.