Jałowce sabińskie to odporne i niezawodne krzewy, wytrzymałe na suszę, które dobrze radzą sobie na bardzo ubogich glebach. Iglaki te można sadzić na glebach wapiennych.

Jałowce sabińskie bardzo dobrze znoszą cięcia.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.