Jarząb pospolity 'Fastigiata' to niewielkie drzewo o bardzo dekoracyjnych pomarańczowych owocach.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

3 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.