By roślina nie zestarzała się i pozostała zwarta, nie wolno zaniechać corocznego cięcia przed rozpoczęciem wegetacji.