'Barryi' to charakteryzujące się niskim, zwartym, stożkowatym pokrojem odmiana o wolnym wzroście i niewielkich wymiarach.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.