Żylistki nie są szczególnie trudne w uprawie, dobrze radzą sobie na przeciętnych glebach i przy miejskim zanieczyszczonym powietrzu. Rośliny nie są jednak w pełni mrozoodporne i zdarza im się przemarzać, jednak bardzo ładnie odbijają od podłoża.


Miejsce na Twoją
informację handlową

REKLAMA