Żywotniki są krzewami iglastymi o małych wymaganiach glebowych i dużej odporności na mrozy. Żywotnik zachodni 'Aurescens' to złocista odmiana, bardzo wartościowa o silnym wzroście i żółtych pędach.

Żywotniki bardzo dobrze znoszą cięcia i formowania.

Żywopłot formowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Żywopłot nieformowany
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.

Forma geometryczna
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.