Roślina ta przybierać może różne formy. Przeważnie występuje jako drzewo, ale może prezentować też pokrój wielopniowego krzewu.

Dobrze znosi cięcia. Jeżeli chcemy zachować naturalny pokrój, cięcia nie są konieczne. Roślina ta używana często jako materiał na bonsai.

Forma geometryczna
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.