Jałowce płożące to niestrudzone rośliny okrywowe - odporne na suszę i ostre słońce, udają się nawet na piaszczystych i jałowych glebach. Stanowią doskonałą alternatywę dla trawników w trudnych miejscach (ocienionych i z kwaśną glebą), a także świetne uzupełnienie wszelakich rabat a zwłaszcza murków kamiennych, z których malowniczą zwisają.

Jałowce płożące bardzo dobrze znoszą cięcia. Wszelkie pędy wyrastające poza obrys rabaty możemy korygować.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.