Jałowce płożące to rośliny bardzo tolerancyjne i odporne. Odmiana 'Limeglow' jest także mało absorbująca, jednak przybiera nieco inna formę, jej pędy nie płożą się po ziemi ale są wzniesione i rozkładają się promieniście na boki.

Jałowce bardzo dobrze znoszą cięcia.

Roślina okrywowa
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.