Bardzo ciekawa pstra odmiana jałowca płożącego: o niebieskim wybarwieniu, lecz posiadająca liczne jasnokremowe pędy.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

4 - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.