Nowa karłowa odmiana, szybko pozyskująca zwolenników dzięki intensywnemu - niemal niebieskiemu -wybarwieniu igieł i zwartej stożkowatej formie.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

5B - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.