Dość wolno rosnące drzewo iglaste o ozdobnych igłach i szyszkach, które polecić można do niewielkich ogrodów przydomowych.

Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga ochrony zimowej.

5A - Całkowicie mrozoodporna. Można sadzić w całej Polsce.

Kolorem niebieskim zaznaczono rejon, gdzie rośliny bez odpowiedniej ochrony zimowej sobie nie poradzą.