Klon zwyczajny 'Globosum' to drzewo dla leniwych, ponieważ roślina - bez żadnych cięć formujących - wygląda tak, jakby była starannie prowadzona przez ogrodnika od najmłodszych lat.

Klony doskonale znoszą cięcia, ale najlepiej je wykonać po okresie pędzenia soków.

Forma geometryczna
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.