Klon zwyczajny 'Golden Globe' to bardzo ładne niewielkie drzewko słynne ze swojej okrągłej, gęstej korony i pięknych liści w ciepłej żółtej barwie.

Może pozostać bez formowania. Jeśli chcemy ograniczyć jej rozrost lub poprawić jej kształt, wtedy należy regularnie i silnie przycinać.

Forma geometryczna
Terminy zalecanych cięć formujących dla tego sposobu prowadzenia rośliny.