Bardzo popularna karłowa odmiana świerka białego często spotykana w naszych ogrodach.
REKLAMA
REKLAMA