Odczyn gleby czy pH gleby to właściwość podłoża, którą określa jego kwasowość lub zasadowość.

Na kwasowość bądź zasadowość gleby ma wpływ jej skład chemiczny, wartość pH wyraża bowiem stosunek jonów wodorowych i do jonów wodorotlenkowych. Gleby z przewagą jonów wodorowych i jonów glinu mają odczyn kwaśny, natomiast gleby z przewagą jonów wodorotlenkowych (często zawierają dużo jonów wapnia, magnezu, sodu i węglan wapnia) są zasadowe.

Odczyn gleby wyrażony w skali pH:

  • gleby kwaśne > 5,5 pH
  • lekko kwaśne pH 5,5 - 6,5
  • obojętne pH 6,6 - 7
  • lekko zasadowe pH 7,1 - 7,3
  • zasadowe pH > 7,4

Odczyn gleby to istotny czynnik doboru roślin. Przed posadzeniem powinnyśmy sprawdzić, jaki odczyn ma ziemia w naszych ogrodzie i pod tym kątem dobierać rośliny (kwasolubne, tolerancyjne względem pH lub zasadolubne) lub zastosować odpowiednie zabiegi wpływające na odczyn gleby przed posadzeniem roślin, jak zakwaszenie lub odkwaszenie podłoża.

Ostatnia modyfikacja 6 lat temu