Roślina wskaźnika to roślina posiadająca niewielką tolerancję odnośnie pewnej właściwości podłoża, na którym może rosnąć.

Tym samym obecność rośliny wskaźnikowej na danym terenie wskazuje na pewną konkretną właściwość gleby. Znajomość roślin wskaźnikowych jest więc przydatną wiedzą pomagającą określić rodzaj podłoża znajdujący się na naszej działce, co powinno stanowić istotny czynnik doboru roślin.

Rośliny wskazujące gleby kwaśne to: oczywiście wrzosy i borówki, mchy torfowe, ale też koniczyna polna, z popularnych warto wymienić jeszcze fiołka trójbarwnego i szczaw polny.

Rośliny wskazujące gleby zasadowe to: jasnota biała, babka zwyczajna czy dymnica pospolita.

Tylko na gliniastych glebach występuje łoboda rozłożysta i łopian większy czy szałwia łąkowa.

Podłoże wapienne wskazuje lucerna sierpowata, oset zwisły, świerzbnica polna, miłek wiosenny, gorczyca polna czy popularny blekot pospolity (zwany szaleniem czy psią pietruszką).

Na piaskach rośnie ślaz zaniedbany, polne fiołki i bodziszek drobny.

Ostatnia modyfikacja 6 lat temu