Przewody żywiczne (czy inaczej kanały żywiczne) to kanały znajdujące się we wnętrzu roślin iglastych (w korzeniach, łodygach czy igłach) biegnące między komórkami roślinnymi.

Kanały te znajdują się w korzeniach, pniach i igłach i - jak sama nazwa wskazuje - wypełnione są żywicą.

Jest to powód, dla którego cięciu roślin iglastych, towarzyszy sączenie się żywicy.

Jest to naturalna reakcja obronna rośliny, która w ten sposób „zakłada” sobie plaster na ranę, odcinając dostęp bakteriom i wirusom.

Są rośliny, które po zranieniu mocniej „płaczą” takie jak sosny i świerki, i te, u których pojawia się niewiele żywicy, np. żywotniki.

Ostatnia modyfikacja 8 lat temu